ISO Certificering

ViaZuidWest

Op 12 juni 2018 heeft ViaZuidWest het Certificaat Arbodiensten behaald.

Wij zijn gecertificeerd door Lloyd’s Register en zijn trots op het behalen van deze certificering. Dagelijks zetten wij ons in voor onze klanten om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. De kwaliteit die die wij inmiddels ruim vijf jaar leveren ligt nu ook vast in de werkwijze die de certificering aantoont.

Met de certificering voldoen wij aan één van de vereisten voortvloeiende uit de Arbowet welke sinds 1 juli ingrijpend is veranderd. De wetgever stelt de vangnetregeling verplicht voor bedrijven die geen OR of PvT hebben. De vangnetregeling houdt in dat het bedrijf zich laat ondersteunen door een gecertificeerde arbodienst.

Hiervoor bent en blijft u bij ons aan het juiste adres en u kunt gebruik blijven maken van onze persoonlijke, pro- actieve, deskundige en hoogwaardig kwalitatieve dienstverlening.

Klik hier voor het certificaat welk op 13 augustus 2018 is afgegeven.

Dienstverlening

Arbeidsdeskundige Onderzoeken

Viazuidwest heeft sinds 1 januari 2018 een Arbeidsdeskundige in dienst. De Arbeidsdeskundige is een specialist die mag beoordelen of aanwezige werkzaamheden bij een werkgever al dan niet kunnen passen bij een aangegeven belastbaarheid van een medewerker. Daarnaast mag een Arbeidsdeskundige beoordelen of werkzaamheden bij een werkgever aangepast moeten worden op de belastbaarheid van een werkgever. De inzet van een Arbeidsdeskundige is vaak gerelateerd aan de Wet Verbetering Poortwachter, maar een oordeel van een Arbeidsdeskundige kan zeker een rol spelen bij uitbreiding of aanpassing van aangeboden werkzaamheden.